top of page

– Får vi ikke ned sykefraværet, vil vi ikke lykkes med rekrutteringen

Ett år etter at Meløy kommune satte i gang tiltak for å øke trivselen blant de ansatte innen helse, begynner de å se resultater.


Diskusjon: Torill Mørkhagen i diskusjon med dekan Gøril Ursin i forbindelse med Inspirasjonskonferansen.


Meløy kommune jobber med både kortsiktige og langsiktige strategier for å sørge for at de har nok kompetent arbeidskraft i årene som kommer.


– Vi har rigget systemet vårt slik at vi kan jobbe sammen på tvers av avdelinger og ansvarsområder. Vi tror at vi alle må jobbe sammen for å lykkes. Vi kan ikke få det til alene, sier kommunalsjef for helse og velferd, Torill Mørkhagen.


Hun gjestet Inspirasjonskonferansen i regi av Sykepleier i Nord tidligere i vår. Konferansen inviterte ledere og andre som jobber for å øke rekrutteringen til og for å beholde flere i sykepleieryrket.


På konferansen fortalte Torill Mørkhagen om en liten kommune med en stor andel eldre, som derfor må tørre å tenke nytt og alternativt.


– Det er ikke sikkert vi kan tilby de samme tjenestene i fremtiden. Vi må se på tjenestenivået og kanskje benytte frivilligheten mer. Hele samfunnet må løfte sammen, og skjønne at alt henger sammen med alt, sier Mørkhagen.


Kulturendring

En del av oppskriften for å bedre trivsel og arbeidsforhold i helsesektoren, har vært å jobbe for en kultur hvor prøving og feiling er greit. – Vi må tørre å feile. Om vi lykkes med å skape en psykologisk trygghet for at feil er greit, at det er noe vi lærer av og går videre, har vi klart noe viktig, sier Mørkhagen.

Som en del av denne jobben satte kommunen i gang et omstillingsprosjekt for ledere i 2021. – Med trygge ledere er det enklere å få en god dynamikk i organisasjonen. Det er ikke noen automatikk i at du som er en flink sykepleier er en god leder. Det må øves på og vi har satt opp et program for å utvikle våre ledere, sier Mørkhagen.

Men det er ikke bare dem som vil lede som følges opp. Ansatte som ikke ønsker å være ledere får utvikle seg på andre områder, ifølge Mørkhagen. – Vi har et stort fokus på kompetanseheving, og overføring av oppgaver. Leger gir oppgaver til sykepleiere, sykepleiere gir oppgaver til fagarbeidere og fagarbeidere gir oppgaver til ufaglærte, sier Mørkhagen.


Jobber sammen: Connie Slettan Olsen holder innlegg på Inspirasjonskonferansen, flankert av kollega Torill Mørkhagen. De to jobber bredt for å sikre et godt nivå på tjenestene i Meløy kommune. Foto: Tarjei Abelsen.


Skal følges opp tett

Connie Slettan Olsen er kommunalsjef for stab og støtte i Meløy. Hun mener sykefraværet er helt sentralt for å lykkes med bemanning på alle områder. – Min påstand er at hvis vi ikke lykkes med sykefraværet, vil vi ikke lykkes med rekruttering, sier hun.

Et konkret tiltak har vært tettere oppfølging av sykemeldte. Det er bannlyst å si håper dere er tilbake om en måned, når en ansatt kommer med fire ukers sykemelding. Den sykemeldte skal følges tett opp for å få dem raskt tilbake i arbeid.

I tillegg er det fullt fokus på innholdet i arbeidshverdagen, ifølge Olsen: – Fokus på kvalitet og fag gjør det interessant å gå på jobb, tror vi. Det igjen bidrar til at det er godt å være på jobb, som igjen gir utslag på sykefraværet, sier Olsen.

– Ett år etter at vi satte dette prosjektet i gang begynner vi å se resultater, legger hun til.


Sats på de ferske

På Inspirasjonskonferansen fikk også studentene taletid. De hadde fokus på hva som kan være lurt å satse på for å gjøre det attraktivt for ferske sykepleiere ute i kommunene.

– Et problem som har dukket opp i forbindelse med autorisasjon nå som vi er ferdig utdannet, er at vi ikke vet når vi kan få den. Det kan være vi må jobbe som ufaglærte i sommer selv om vi er ferdig utdannet, sier Julianne Edvardsen.

Hun mener dette burde være forenklet slik at ferdig utdannede ikke har en slik usikkerhet når de går ut av universitetet. – Det vil også være billigere for kommunene å kunne satse på en nyutdannet sykepleier, heller enn å leie inn fra vikarbyrå, sier Edvardsen.

Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH), Gøril Ursin, forteller at studenter tidligere søkte om autorisasjon som sykepleier selv, men at universitetet gjør dette for studenter som fullfører på normert tid.

– Det gjør vi nettopp fordi vi ønsker å hjelpe studentene raskest mulig i gang, sier Ursin.

Hun er enig med studentene i at behandlingen av disse søknadene bør gå kjapt, slik at man unngår problemstillingen med at noen må jobbe som ufaglærte sommeren etter fullført utdannelse.

– Det er det nasjonale autorisasjonskontoret som utsteder autorisasjon, og vi er kjent med at det tidligere har vært en utfordring med lang saksbehandlingstid, sier Ursin.


Ut i jobb: Tiril Kvamme og Julianne Edvardsen er stolte over å kunne kalle seg sykepleiere, og gleder seg til å ta fatt på yrkeslivet. Foto: Tarjei Abelsen.


Viktig med motiverte veiledere

Hun mener det også er veldig viktig at praksisplassene sørger for at de som er veiledere faktisk er motivert for jobben.

– Det er viktig. Noen studenter merker en isfront med sin veileder, fordi de ikke ønsker å ha en student. Det bør jobbes med å sørge for et bedre samarbeid her, og det bør gjøres mer lukrativt å ha en student.

– Det er lurt å satse på, konkluderer Edvardsen.

Hennes medstudent Tiril Kvamme tror at faglig sterke studenter har bedre sjanser for å trives og klare seg godt ute i arbeidslivet - og hadde derfor et innspill til universitetet.

– Når kullene er store mener jeg de ofte bør deles opp for å gi den enkelte større trygghet og gi seg utslag i høyere fagkompetanse, sier Kvamme.


Stolthet

Kvamme har opplevd en del negativ omtale av yrket ute i praksis, og det er noe hun mener er viktig å ha fokus på å endre.

– Jeg har diskutert det med medstudenter og vi er enige om at dette er noe som påvirker oss veldig negativt, sier Kvamme.

Hun mener yrket har fått et ufortjent dårlig rykte, og opplever at folk snakker til henne om yrkesvalget som om hun var en martyr. En som ofrer seg for samfunnet ved å bli sykepleier. – Og det er slett ikke sånn. Sykepleieryrket er givende og fint. Vi skal jobbe og få betalt, og jeg er stolt over å nå kunne kalle meg sykepleier og ikke student!


Jobber sammen: Connie Slettan Olsen holder innlegg på Inspirasjonskonferansen, flankert av kollega Torill Mørkhagen. De to jobber bredt for å sikre et godt nivå på tjenestene i Meløy kommune. Foto: Tarjei Abelsen.


Nyttig å møtes

Dekan ved FSH mener Inspirasjonskonferansen har vært en plattform som har gjort det mulig for ulike aktører å møtes og diskutere hvordan man sammen kan jobbe for å best mulige utdanninger og tjenester.

– Det å møtes på tvers av ulike sektorer er inspirerende og gjør at vi kan blir mer kreativ i jakten på nye tanker og ideer for å møte fremtidens utfordringen innen helse og velferdstjenesten, sier Gøril Ursin.

Inspirasjonskonferansen ble arrangert som en del av prosjektet Sykepleier i Nord, som inneholder flere underprosjekter hvor det jobbes på ulike fronter for å finne nye løsninger som gjør at enda flere finner det attraktivt å jobbe som sykepleier.

Comments


bottom of page