Hva forsker du på, og hvorfor? Vi spør stipendiat Anne Kristine Sørstrøm.

Vi har møtt noen av de som forsker for å videreutvikle helsetjenestene våre. Hvordan påvirker forskning hverdagen til de som jobber i, og mottar helsetjenester?


I denne videoen møter vi sykepleier, universitetslektor og forsker Anne Kristine Sørstrøm, som forteller om sin forskning innen palliasjon og hvordan sykepleiere opplever å tilrettelegge for hjemmedød.