Hva forsker du på, og hvorfor? Vi spør Terhi Hannele Holster ved FSH Nord universitet

Vi har møtt noen av de som forsker for å videreutvikle helsetjenestene våre. Hvordan påvirker forskning hverdagen til de som jobber i og mottar helsetjenester?


I denne videoen møter vi Terhi Hannele Holster, som forteller om sin forskning på kommunale dagsenters potensielle rolle i helhetlige eldreomsorg, med et spesielt fokus på hjemmeboende eldre med samisk bakgrunn og innvandrerbakgrunn.