Kirurg Kåre: - Sykepleierne er limet- Hvis vi ikke har sykepleiere, får vi ikke gjort noen ting.

Tekst og foto: Ida Kristin Dølmo For kirurg Kåre Nordland ved Nordlandssykehuset er sykepleierne uunnværlige i hans arbeidshverdag.


- Vi kirurger er ofte på fem-seks plasser i løpet av en dag, og det er sykepleierne som holder tråden. De er på sengeposten og ser til pasienten, følger med og gir beskjed om det tilkommer endringer. De ordner mange av de praktiske tingene og det tekniske arbeidet.

«Sykepleierne er uunnværlige på alle sengeposter, det er de som er limet.

- Operasjonssykepleierne klargjør operasjonssalen, og anestesisykepleierne gjør det mulig å gjennomføre det kirurgiske. På poliklinikkene tilrettelegger de, slik at vi kan være så effektive som mulig. På gastrolaben tar de hånd om alt av utstyr.


- Det er mye for- og etterarbeid i forbindelse med en operasjon. Sykepleierne gjør slik at vi kirurger kommer til dekket bord og kan begynne å jobbe med én gang. De er uunnværlige for at vi skal kunne få lov til å jobbe effektivt og bruke ressursene best mulig.


- Vi jobber alltid i team, og sykepleierne er uunnværlige i teamet. Vi er helt avhengige av sykepleierne.