Nær 7 millioner til utvikling av nye praksismodeller

Regjeringen vil at flere studenter skal ha praksis i kommunehelsetjenesten, og har gjennom Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) lyst ut prosjektmidler som skal forbedre praksissamarbeidet. Sykepleier i Nord har i samarbeid med kommunene Hadsel, Bodø, Vefsn, Namsos og Verdal, fått nær 7 millioner av en pott på 50 millioner.Skal styrke praksisstudier for sykepleiestudenter


Skal gi flere praksisplasser for å kunne utdanne flere sykepleiere i fremtiden

- Vi er veldig glad for denne tildelingen. Det gir oss muligheten til å tenke nytt og utvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten, sier prosjektleder Hilde Holm Solvoll ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, ved Nord universitet.


For å kunne utdanne flere sykepleiere i fremtiden, trenger vi flere praksisplasser. Praksisprosjektet skal utvikle to nye modeller som skal kunne gi mellom 75-100 % flere praksisplasser til kommunehelsetjenesten i fremtiden, blant annet gjennom å sette studentene sammen to og to, og gjennom å ta i bruk flere praksisarenaer innenfor kommunene.


- Dette er et fellesprosjekt hvor vi skal tenke nytt og prøve ut nye modeller i fellesskap. Jeg er glad for at kommunene er positive og ser at tiden er moden for endring, sier Solvoll.


Prosjektleder Hilde Holm Solvoll

Styrke veilederkompetansen

Prosjektet skal også utvikle en nettbasert veilederutdanning der sykepleiere kan følge utdanningen over en lengre perioden, mens de er på jobb.


- I dag er vår veilederutdanning samlingsbasert. Vi ønsker nå å tilby denne nettbasert for nå ut til flere, og for å bidra til økt veiledningskompetanse i praksisfeltet. Geografiske avstander og arbeidssituasjon kan vanskeliggjøre det å møtes til fysiske samlinger. Dette kan påvirke muligheten for å ta utdanningen slik den er i dag. Vi tror at kunnskapen studiet gir, bidrar til å skape trygghet for våre praksistilbydere i sin rolle som veiledere.


Prosjektgruppen er allerede i gang med planleggingsarbeidet i samarbeid med kommunene.


- Jeg tror dette blir et veldig spennende prosjekt, og gleder meg til å jobbe sammen med kommunene og mine kollegaer om dette prosjektet, avslutter Solvoll