Til høsten starter ny regional, desentralisert sykepleieutdanningen i Nordland og nordre Trøndelag

Den nye utdanningen skal sikre lokal rekruttering til distriktskommunene.


Studieleder Berit Sjølie ser frem til studiestart

Bakgrunnen for arbeidet med den nye utdanningen er at mange kommuner i Nordland og nordre Trøndelag opplever økende rekrutteringsutfordringer av sykepleiere. Den nye utdanningen skal bidra til at sykepleieutdanning blir mer tilgjengelig for personer bosatt langt fra våre studiesteder. Prosjektet har fått støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag og Nordland.


For første gang tar vi i bruk regionalt opptakskrav som et av kriteriene for å komme inn på utdanningen, for å sikre lokal rekruttering til regionene våre.


- Det betyr at for å komme inn på denne utdanningen må du dokumentere at du har bosted i en kommune i nordre del av Trøndelag eller Nordland, sier Berit Sjølie, studieleder og prosjektleder for arbeidet med den nye utdanningen.Ny modell for fleksibel utdanning.

Den nye utdanningen bygges opp etter ny modell der studenter fra Trøndelag i sør til Vesterålen i Nord, møtes i et digitalt kull på nett. I tillegg vil det være regionale grupper tilknyttet de fem ulike studiestedene, Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger, som vil møtes fysisk i forbindelse med praktiske øvelser.


I den nye modellen tar vi i bruk teknologiens muligheter så vi kan gi et godt undervisningstilbud, uavhengig av hvor studenten bor.


- Det er i tråd med regjeringens satsing på fleksible utdanningstilbud. Målet er å bygge opp en robust modell for hvordan vi kan tilby desentralisert utdanning innen sykepleie i fremtiden.

Ingjerd Gåre Kymre, prodekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Hør prosjektleder Berit Sjølie fortelle mer om utdanningen i videoen nedenfor;


Video: Kolbjørn Hoseth Larssen