Vi dobler kapasiteten på nettkurs i matematikk for søkere til sykepleie- og lærerutdanningen


I vår ble det for første gang etablert et et gratis tilbud om eksamensrettet kurs i matematikk for søkere til sykepleieutdanningen ved Nord universitet. Det er Nettskolen i Nordland som leverer tilbudet. Det var stor etterspørsel etter kurset, noe som resulterte i totalt 114 søkere på de 30 plassene våren 2020.


Høsten 2020 dobler vi kapasiteten og stiller 60 plasser til rådighet for personer fra Nordland og Trøndelag som trenger å forbedre karakteren for å søke opptak på sykepleie- eller lærerutdanningen.


- Vi får gode tilbakemeldinger fra dem som har deltatt på disse kursene tidligere, så vi håper på like fornøyde deltakeren denne gangen. Mange trekker frem den individuelle oppfølgingen fra faglærerne underveis, sier prosjektleder for rekruttering til lærerutdanningen, Linda F. Martinussen.


Målgruppen for dette kurset er følgende:

- Elever i Vg3 i Nordland og Trøndelag som trenger å forbedre matematikk-karakteren sin

- Personer i Nordland og Trøndelag som har fullført og bestått videregående opplæring, men som trenger å forbedre karakteren sin.


Sykepleier i Nord håper at dette tiltaket skal bidra til enda flere kvalifiserte søkere til sykepleieutdanningen ved Nord universitet.


Fra venstre: Geir H. Hansen, Nettskolen i Nordland, Linda F. Martinussen prosjektleder for rekruttering til lærerutdanningen ved Nord universitet og Trine Holmvåg, prosjektleder for Sykepleier i Nord. Foto: Lars Myrvoll.