Sykepleier i NORD

Sykepleier i NORD er et femårig samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, kommuner, fylker, sykehus og fagorganisasjoner i Nordland og nordre Trøndelag.
Vi skal jobbe strategisk for å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde sykepleiere. 
logo_NORD_FSH.png