Nettbasert matematikk-kurs

pensum.png

 

Høsten 2019 ble det innført krav om karakteren 3 i norsk og matematikk for kommende sykepleiere. Dette har medført en betydelig nedgang i antall kvalifiserte søkere til sykepleieutdanningen i hele landet. For Nord universitet har det særlig rammet vår nett- og samlingsbaserte utdanning.

 

Gjennom prosjektet Sykepleier i Nord ønsker vi å hjelpe de som har et ønske om å bli sykepleiere, men som har for lav karakter i matematikk til å komme inn på utdanningen. Derfor har vi inngått et samarbeid med Nettskolen i Nordland og om å tilby et nettbasert kurs i matematikk til personer som trenger å forbedre gjennomsnittskarakteren sin i matematikk. Gjennom kurset får elevene individuell hjelp fra mattelærer, slik at de kan lese seg opp og gjennomføre en ny matematikk-eksamen som privatist. 

 

Tilbudet er gratis for personer som planlegger å søke opptak til sykepleieutdanningen ved Nord universitet.

Målgruppe for dette kurset er primært personer som har gjennomført 3-årig videregående opplæring og som har for lav gjennomsnittskarakter i matematikk til å kvalifiserte til opptak. 

Tilbudet er forbeholdt søkere fra Nordland og Trøndelag.

Du kan lese mer om tilbudet her.