Nye Samhandlingsmodeller for praksis (NySaP)

Halvparten av sykepleiestudiet består av praksisstudier hos våre samarbeidspartnere i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette krever et godt samarbeid mellom universitetet og praksisstedene for å sikre gode praksisopplevelser for studentene. I tillegg er det krevende for både universitetet og våre samarbeidspartnere å skaffe nok praksisplasser til alle studentene.

 

For å kunne utdanne flere sykepleiere i fremtiden, trenger vi enda flere gode praksisplasser. Det betyr at vi er helt nødt til å tenke nytt om hvordan vi organiserer praksissamarbeidet. Disse problemsstillingene skal prosjekt NySaP jobbe med i tre år (2021-2023). 

Hva går prosjektet ut på?

I prosjekt NySaP skal vi utvikle to nye praksismodeller, en heldigitalisert veilederutdanning og et nettbasert praksisforberedende konsept. Dette skal bidra til å styrke kvaliteten, forsterke samarbeidet og gi flere praksisplasser i kommunehelsetjeneste. 

Du kan lese mer om de fire aktivitetene ved å trykke deg inn på boksene ovenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan er prosjektet organisert?

NySaP inngår som et delprosjekt til den overordnede samarbeidssatsingen Sykepleier i Nord, med Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet som prosjekteier.

 

Samarbeidspartnere er Hadsel kommune, Bodø kommune, Vefsn kommune, Verdal kommune og Namsos kommune. Alle fem kommunen skal være med å utvikle og teste ut aktivitetene slik at vi kan utvikle nye måter å samarbeide og organisere praksisstudier på. 
 

Prosjektgruppen består av: 

Hilde Holm Solvoll, studieleder for praksis 

   Prosjektleder for NySaP.

- Tove Larsen, universitetslektor.

   Ansvarlig for oppfølging av prosjekt i Bodø kommune.

 

Hege Rasmussen Eid, førsteamanuensis.

   Ansvarlig for oppfølging av prosjekt i Namsos kommune. 

 

- Hanne-Vibeke Jensen, universitetslektor.

   Ansvarlig for oppfølging av prosjekt i Hadsel kommune.

- Aud Emilie Evensen, dosent.

   Ansvarlig for oppfølging av prosjekt i Verdal kommune.

 

- Gerd Jakobsen, universitetslektor.

   Ansvarlig for oppfølging av prosjekt i Vefsn kommune.

- Marit Anita Valstad, avdelingsleder i Bodø kommune

 

- Eva Fiskum, helsefaglig rådgiver i Namsos kommune

- Geir Skog, enhetsleder i Hadsel kommune

- Kari Øiestad Scheldrup, virksomhetsleder i Verdal kommune

- Elisabeth Bogfjellmo, virksomhetsleder i Vefsn kommune

Hvordan er prosjektet finansiert?

 

Prosjektet finansieres gjennom prosjektmidler fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) og dels gjennom egenfinansiering fra Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) ved Nord universitet, Bodø kommune, Hadsel kommune, Vefsn kommune, Namsos kommune og Verdal kommune. 

Hvordan skal prosjektet evalueres?

 

Prosjektet er tilknyttet to forskere, Maria Strandås og Hege Rasmussen Eid, som skal evaluere og forske på de ulike aktivitetene vi utvikler i prosjektet.

Praksisplass.png