Nettbasert praksisforberedende konsept

Mål:

✔️ Forbedre informasjonsflyten mellom universitetet og praksisfelt.

 

✔️ Forbedre samhandlingen mellom universitet og praksisfelt.

✔️ Legge til rette for økt kunnskapsdelingen mellom universitet og praksisfeltet.

✔️ Synliggjøre verdien av å ha studenter i praksis.

 

Bakgrunn 

Vi vet at god samhandling mellom universitetet og  praksisfeltet er viktig for at studentene skal få en god opplevelse av å være i praksis. En forbedret informasjonsflyt vil også kunne føre til økt kvalitet i praksisstudiene og bidra til å trygge praksisveileder i deres rolle.


Universitetet har praksissamarbeid med mange kommuner og helseforetak, og behovet for å utvikle et nettbasert praksisforberedende konsept har blitt fremtredende de siste årene. Universitetet har i flere år gjennomført fysiske samlinger med praksisveiledere for kunnskapsdeling og informasjonsutveksling. Dessverre er det mange kommuner som ikke har anledning til å prioritere deltakelse på grunn av lang reisevei og manglende ressurser. Det å anvende digitale plattformer er en kostnadseffektiv løsning som kan bidra til at flere kommuner fra distriktene får mulighet til å delta. Vi ønsker at det nettbaserte praksisforberedende konseptet skal være et supplement til dagens fysiske samlinger med praksisveiledere.


Det nettbaserte praksisforberedende konseptet vil  bli et tilbud til sykepleiere og ledere som har sykepleiestudenter i praksis fra Nord universitet ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

 

Hvordan legger vi opp konseptet? 

Alle praksissteder som har sykepleiestudenter vil bli invitert til et introduksjonswebinar på ca 30-45 minutter før praksisperioden starter. Her vil det bli en gjennomgang av viktig informasjon knyttet til det å ha studenter i praksis, slik at praksisveileder føler seg forberedt på oppgavene.


I løpet av praksisperioden skal det gjennomføres korte fagwebinarer på 15-20 minutter med relevante praksistema.


Nettbasert praksisforberedende konsept skal utvikles i løpet av prosjektperioden, sammen med våre kommunale samarbeidspartnere. Vi vil benytte oss av spørreundersøkelser for å få input på hvilke tema og hvilke informasjon praksisveilederen trenger, og hvilken tid og lengde som passer best. Basert på disse tilbakemeldingene vil vi planlegge, evaluere og bygge opp det praksisforberedende konseptet slik at det blir nyttig for de ulike praksisstedene.

 

Hva er innovativt og nytt med dette? 

Bruken av digitale plattformer bidrar til at praksisveiledere i rurale strøk får like muligheter til å delta på introduksjonswebinar og fagwebinar, som praksisveiledere fra sentrale strøk. 

 

Ved å kartlegg praksisveilederes, studenters og fagansattes meninger om hva som er viktige tema å ha med på introduksjonswebinar og fagwebinar, sikrer vi brukermedvirkning og påvirkningskraft for alle tre samarbeidspartnere.

Dette er en ny måte å utforske muligheter for kunnskapsdeling med praksisfeltet.