Bilde_Nå kan du ta bachelor i sykepleie

Ønsker du å studere sykepleie i DIN hjemkommune?

Nord universitet tilbyr fra høsten 2021 nett- og samlingsbasert bachelor i sykepleie, tilrettelagt for praksis i nærheten av der du bor.

 

På dette studiet vil du delta på teoriundervisning via nett. Studiet vil ha faste digitale samlinger (2-3 dager), i tillegg til en fast digital undervisningsdag hver 14. dag. 

Studiet legger opp til at studenten skal kunne studere hjemmefra så mye som mulig. Men det vil også være behov for at du møter på noen fysiske samlinger (3-4 dager) ved studiestedet der du er tatt opp, når du skal ha simuleringsøvelser og trene på praktiske ferdigheter. Det vil være flest fysiske samlinger første studieår. 

 

Denne bachelorgraden tas over fire år. Det innebærer at studiet krever 75 prosent arbeidsinnsats per studieår, sammenlignet med heltidsstudier. 

 

Vi vil legge til rette for at du får praksis i den regionen du er tatt opp. Tildelingen vil foregå i nær dialog mellom Nord universitet og kommunene. Sykehuspraksis gjennomføres ved sykehus i nærheten av der du bor. Vi jobber for å se om også deler av sykehuspraksisen kan gjennomføres i en kommune nær deg.  

 

Søknadsfrist 15. april 2021. (1. mars for realkompetansesøkere)

Klikk her for å se studieplan og søk opptak

Opptakskrav

 

Spesielle opptakskrav

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

 • Registrert bostedsadresse i en av følgende regioner:

  • Lofoten/Vesterålen

  • Salten

  • Helgeland

  • Namdalen

  • Innherred/Fosen/Værnes (Meråker/Stjørdal)

Se oversikt over hvilke kommuner som tilhører de ulike regionene her

 

​​

Er du usikker på om du fyller opptakskravene?

 

Ta kontakt med enten:

 • Rådgiver ved ditt lokale karrieresenter

 • Studierådgiver ved din lokale videregående skole 

 • Opptakskontoret ved Nord universitet på opptak@nord.no.

Har du gått yrkesfag?

Dersom du har gått yrkesfag har du:

 • 112 årstimer med norsk, og må bygge på dette slik at du får 393 årstimer.

 • 84 timer med matematikk og må bygge på med 140 timer slik at du får 224 årstimer.

 • Fått dekket karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dersom du fullførte yrkesfaglig opplæring før 2009, skal du ha 14 uketimer norsk og 5 uketimer matematikk for å dekke karakterkravene.

Gratis nettkurs i matematikk

 

Dette er et tilbud til deg som har nok antall timer matematikk (224 timer), men som har for lav karakter til å oppfylle kravet om 3 i gjennomsnittskarakter. 

 

Kurset er nettbasert og tilgjengelig for deg som bor i Nordland eller Trøndelag. 

Søknadsfrist er 1. februar og 15. september.

Les mer om kurset.

Mer informasjon om opptakskrav i matematikk.

 

Webinar

Mandag 15. februar ble det arrangerte søker-webinar for 208 deltakere som ville høre mer om den nye nett- og samlingsbaserte sykepleieutdanningen.

I søker-webinaret ble det gitt praktisk informasjon om organisering av studiet og praksis, opptakskrav og hvordan søke studiet. I tillegg fikk søkerne svar på spørsmål som de lurte på. 

Du kan se opptak og svar på alle spørsmålene ved å klikke på lenken nedenfor.