Tiltak


 

Her finner du mer informasjon om de ulike aktivitetene prosjektet jobber med.

Samling.png

Regional, nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning

Nettbasert matematikk-kurs

Nye Samhandlingsmodeller for praksis (NySaP)