Tiltak


 

Gratis nettbasert matematikk-kurs

Høsten 2019 ble det innført krav om karakteren 3 i norsk og matematikk for kommende sykepleiere. Dette har medført en betydelig nedgang i antall kvalifiserte søkere til sykepleieutdanningen, og rammer særlig deltidsutdanningen ved Nord universitet. 

 

Vi ønsker å hjelpe de som har et ønske om å bli sykepleiere, men som har for lav karakter i matematikk. Derfor har vi inngått et samarbeid med Nettskolen i Nordland om et nettbasert kurs i matematikk, for å forbedre gjennomsnittskarakteren. Kurset leder frem til privatisteksamen. Tilbudet er gratis for personer som planlegger å søke opptak til sykepleier- eller lærerutdanningen ved Nord universitet.

Målgruppe:

- Elever på vg3

- Personer som har fullført videregående opplæring, men som har for lav snittkarakter i matematikk

Tilbudet er forbeholdt søkere fra Nordland og Trøndelag.

Vi planlegger en rekke tiltak i Sykepleier i Nord. Her vil du finne mer informasjon om de ulike tiltakene og prosjektene vi iverksetter.

Sykepleier i Nord

Universitetsalléen 11, 8026 Bodø

Kontakt oss

Følg oss på Facebook