Nettbasert matematikk-kurs

Høsten 2019 ble det innført krav om karakteren 3 i norsk og matematikk for kommende sykepleiere. Dette har medført en betydelig nedgang i antall kvalifiserte søkere til sykepleieutdanningen, og rammer særlig deltidsutdanningen ved Nord universitet.

Prosjektet ønsker å hjelpe de som har et ønske om å bli sykepleiere, men som har for lav karakter i matematikk. Derfor har vi etablert et gratis tilbud om et nettbasert kurs i matematikk, som leder til en privatist eksamen for å forbedre gjennomsnittskarakteren.

Målgruppe:

- elever på vg3

- elever som har fullført videregående opplæring, men som har for lav snittkarakter i matematikk

Tilbudet er forbeholdt søkere fra Nordland og Trøndelag.

Det er Nettskolen i Nordland som leverer kurset. Du kan lese mer om tilbudet her.