top of page

Medisinske praksisstudier i kommunehelsetjenesten. Et prosjekt i samarbeid med utvalgte kommuner
Grethe Bøgh Ness Berit Harriet M. Sjølie Hege Roksvåg Nygård


Berit Sjølie, Hege Roksvåg Nygård og Grethe Bøgh Næss har hatt ansvar for prosjektet, i tett samarbeid med Sortland kommune, Meløy kommune, Hattfjelldal kommune, Indre Fosen kommune, samt KS-Jobbvinner.


Konklusjonen er at Medisinske praksisstudier i kommunehelsetjenesten kan anbefales som permanent ordning, når de gitte kriteriene KAD-avdeling, god planlegging og dedikerte praksisveiledere, er oppfylt.


Nedenfor kan du lese mer om prosjektet og resultatene.


Takk til student, praksisveileder og avdelingsleder ved Meløy Helse- og velferdssenter for å dele sine erfaringer i denne filmen: - Sykepleierstudenter i medisinsk praksis i kommunehelsetjenesten


댓글


bottom of page