Ny nett- og samlingsbasert sykepleieutdanningNord universitet tilbyr fra høsten 2021 et nytt og unikt studietilbud innenfor sykepleie for distriktene i Trøndelag og Nordland.

Unikt tilbud: Skal gi lokal rekruttering av sykepleiere i distriktene. Foto Karoline O.A. Pettersen.

Nord universitet tilbyr fra høsten 2021 et nytt studietilbud innenfor sykepleie, der studentene kan følge teoriundervisning via nett og bruke fire år på å oppnå bachelorgraden. I tillegg vil det bli stilt krav om regional tilhørighet. Dette vil sikre lokale søkere studieplasser.


Etableringen av studietilbudet er et resultat av samarbeid mellom Fylkesmennene i Trøndelag og Nordland og Nord universitet, gjennom samarbeidssatsingen Sykepleier i Nord. Prosjektet har fått​ seks millioner kroner i tildeling fra de to fylkesmennene. Dette blir et unikt tilbud som skal bidra til lokal rekruttering av sykepleiere til distriktene.


Viktig for rekruttering til distriktene


– Nord universitet er glade for å kunne tilby en slik utdanning i samarbeid med Fylkesmennene i Trøndelag og Nordland. Vi får nå også mulighet til å sikre at lokale søkere får studieplass. Det er viktig for lokal kompetanseutvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet. 


– Vi står i fare for å mangle mange sykepleiere om få år. Derfor er det gledelig at vi gjennom dette samarbeidet bidrar til å sikre lokal rekruttering av sykepleiere til distriktene, sier fylkeslegene Jan Vaage og Morten Juul Sundens. De to er fylkeslege i henholdsvis Trøndelag og Nordland.   Kan følge utdanningen fra hjemkommunen


Utdanningen er lagt opp slik: 

  • ​Digital teoretisk undervisning, der studentene følger undervisningen hjemmefra

  • Simulering/ferdighetstrening i tilknytning til studiestedet som studenten er tatt opp ved

  • Praksisstudier i den regionen studenten er tatt opp, der tildeling skjer i nær dialog mellom Nord universitet og kommunene


På denne måten skal studentene kunne følge utdanningen fra sin hjemkommune. Kommunene håper å sikre seg kritisk kompetanse fra eget nærområde og på den måten beholde flere sykepleiere etter endt utdanning. 


Det nye utdanningstilbudet skal føre til flere sykepleiere i regionene


Nord universitet jobber for at det nye tilbudet skal kunne tilbys alle regionene i sitt nedslagsfelt fra høsten 2021. Men dette avhenger blant annet av tilgangen på praksisplasser. Universitetet går nå i dialog med kommunene og helseforetakene for å se på se på muligheten for flere praksisplasser. 


Dette nye tilbudet vil gi opp mot 40 nye studieplasser, som vil kunne føre til flere utdannede sykepleiere i Nordland og Trøndelag. 


Les mer om tilbudet her:

nord.no/nett-og-samlingsbasert-sykepleieutdanning