top of page

Inviterer til sykepleierkonferanse: - Vi må mobilisere sammen for å hindre sykepleiermangel


VIKTIG. Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord, Gøril Ursin og prosjektleder Isabell Kibsgaard i Sykepleier i Nord, mener det er viktig å få så mange aktører på banen som mulig i alle regionene de arrangerer Inspirasjonskonferanse. Foto: Tarjei AbelsenFem konferanser på fem steder med ett mål: Finne løsninger på sykepleiermangelen før det er for sent.

I april inviterer Fakultet for sykepleie og helsevitenskap til INSPIRASJONSkonferanse flere steder i Nordland og i Trøndelag. Du finner program for alle konferansene nederst i saken.


- Vi samler aktører som alle sitter med den samme store utfordringen - mangel på sykepleiere. Vi inviterer til samhandling. Gjennom å erkjenne hva vi sliter med må vi sammen jobbe for å finne løsninger på vår felles utfordring, sier Isabell Kibsgaard.


Hun er prosjektleder for “Sykepleier i Nord”, et samarbeidsprosjekt hvor Nord universitet jobber sammen med kommuner, fylker, sykehus, Statsforvalter og fagorganisasjoner for å øke rekrutteringen av sykepleiere og sørge for at flere vil bli i jobbene sine over tid.


- På denne konferansen skal vi diskutere hvordan vi kan rekruttere flere sykepleierstudenter, og hva vi kan gjøre for å beholde flere sykepleiere i yrket, sier Kibsgaard.

Må jobbe sammen

Mangel på sykepleiere er en utfordring ­over hele landet. Navs bedriftsundersøkelse for 2022 viser at det på landsbasis mangler 16100 personer i jobber knyttet til helse og omsorg.

Det er en økning på 4550 personer fra året før, og det er særlig sykepleiere det er mangel på. Samtidig har Norge en av verden høyeste andel sykepleiere ifølge helsepersonell kommisjonen.


- Vi må finne nye måter for å ha gode helsetjenester og nye måter å organisere sykepleieroppgaver på. Dette er noe vi må finne løsninger på tvers av institusjoner og organisasjoner, sier Gøril Ursin, dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.


- Skal vi ha nok sykepleiere alle steder hvor det er behov for dem over tid, må alle disse aktørene gjøre det de kan for å få dette til. Vi har ulike roller, men vi må jobbe i fellesskap om vi skal ha sjanse til å lykkes, legger Kibsgaard til.

Beslutningstakere

Hun håper at mange av de som kommer på konferansen, er ledere og mellomledere, eller på annen måte har påvirkningskraft i sine institusjoner.

- Det optimale er om de som har myndighet og påvirkningskraft kommer på konferansen. Men alle som er interessert i å løse denne felles utfordringen er velkommen, sier Kibsgaard.


Dekan Ursin mener at det å samle beslutningstakere handler om å dele erfaringer og være kreativ sammen slik at man kan få mange og varierte innspill på hvordan stimulere til at fremtidens studenter velger sykepleierutdannelse.


- Men det er også viktig å samle dem som kan gjøre noe med arbeidshverdagen i både kommunene og sykehusene. Vi må derfor snakke om hva som tiltrekker nyutdannede, og hvordan tilrettelegge slik at de etablerer seg og blir værende, sier Ursin.


Hvordan dette kan jobbes med er et viktig tema på konferansen.


- Studentene må komme ut til jobber de trives i, og der de får utfordringer som gjør at de utvikler seg. Hvordan dette kan gjøres er noe av det vi vil ta opp på konferansen, sier Kibsgaard.


Ingen enkel løsning

Konferansen arrangeres både på Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Levanger og Namsos. Programmet er innholdsmessig og tematisk det samme alle stedene, men det blir en del lokale variasjoner for å få inn mest mulig relevante perspektiver for området det er snakk om.


- Poenget med konferansen er at de som kommer skal tilbake i jobben sin og være en pådriver for vårt felles ansvar for utdanne, rekruttere og beholde sykepleiere, sier Kibsgaard.


- Er denne utfordringen løsbar?

- Det finnes nok ikke én enkel løsning. En ting er rekruttering, men en annen ting er måten vi jobber på. Å ta i bruk ny teknologi, dra inn flere profesjoner og bruke de ulike profesjonene på nye måter kan også være deler av løsningen, sier Kibsgaard.


- Skal vi finne de gode løsningene krever det samarbeid på tvers av institusjonene som har denne utfordringen tett på seg.

Nettverk

Konferansen arrangeres for første gang, og Kibsgaard og Ursin er derfor spent på responsen.


- Konferansen blir årets viktigste arena for å diskutere fremtiden utfordringen i skjæringspunktet mellom universitet og arbeidslivet, sier Ursin som skal delta i paneldebatten.


Hun mener konferansen må sees på som en må å bygge nettverk mellom akademia og arbeidslivet, men også mellom ulike aktører i helse, pleie og omsorgstjenesten.

- Vi håper at det blir et nettverk mellom dem som kommer på konferansen, slik at de enklere kan ta kontakt med hverandre for å diskutere ulike problemstillinger de møter, sier Kibsgaard.

Hun sier de også er åpne for at konferansen kan føre til nye samarbeidsmåter i regionene, og er åpen for eventuelle forslag for å ta arbeidet videre inn i framtiden.


- Vi skal jobbe sammen, inspirere og trekke erfaringer fra hverandre og i fellesskap mobilisere for at vi har den arbeidskraften vi trenger i framtiden, sier Kibsgaard.Program Bodø
.
Last ned • 262KB
Program Mo
.
Last ned • 274KB
Program Namsos
.
Last ned • 273KB
Program Stokmarknes
.
Last ned • 280KB
Program Levanger
.
Last ned • 261KB


コメント


bottom of page