Samling.png

Sykepleier i Nord er et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, kommuner, fylker, sykehus, og fagorganisasjoner. Vi skal jobbe strategisk for å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde sykepleiere i Nordland og nordre Trøndelag.

Visste du at vi kommer til å mangle hele 28.000 sykepleiere i Norge i 2035? Vi vil endre denne utviklingen i Nordland og nordre Trøndelag, og vise hvor viktige sykepleierne er.

Duplisering.png
 
pensum.png

Mangel på sykepleiere fører til at andre noen ganger må gjøre sykepleiernes jobb. Dette kan føre til lavere kvalitet. Vi vil jobbe for at sykepleierne skal få gjøre mer av det de er utdannet til. 

Flere sykepleiere går over i andre jobber og enda flere vurderer å slutte. Vi vil at flere sykepleiere skal få tilgang til de mange spennende karrieremulighetene som finnes i sykepleiefaget og bli i yrket. 

Videreutdanning.png
Praksisplass.png

I dag har vi for få praksisplasser til å utdanne nok sykepleiere. Vi skal teste ut nye modeller for å skaffe flere praksisplasser. Slik skal vi utdanne enda flere sykepleiere for fremtiden.