Fra sykepleier til jordmor


Siri Rønning er jordmor ved Helgelandssykehuset, men rakk å jobbe som sykepleier i både inn- og utland, før hun bestemte seg for å ta en ny retning.
Siri Rønning er jordmor ved Helgelandssykehuset.

Tekst og foto: Anette Fredriksen


- Sykepleierutdanningen ga meg et viktig grunnlag, slik at jeg kunne oppnå drømmen om å bli jordmor.


Siri Rønning er jordmor ved Helgelandssykehuset, men rakk å jobbe som sykepleier i både inn- og utland, før hun bestemte seg for å ta en ny retning.


- Sykepleierutdanningen gir så utrolig mange muligheter. Man kan jobbe på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleien, psykiatrien, bedriftshelsetjenesten osv. Man er veldig etterspurt som ressurs, og det gir mange karrieremuligheter, sier Rønning.


Viktig grunnlag


Hun tok sykepleierutdanning i Oslo, og jobbet deretter ett år i Kirkenes, og ett år i England.


- Sykepleierutdanninga i Norge er god. Her lærer vi veldig mye, da det stilles høye krav. Det gjør at man blir godt rustet, til for eksempel å jobbe med lignende oppgaver i utlandet.

Erfaringen fra sengepost, med for eksempel innsetting av veneflon, medisinering og generell kunnskap om sykdom, har hun tatt med seg inn i jordmoryrket. - For meg som jordmor er det en stor fordel at jeg har med meg den kunnskapen jeg tilegnet meg som sykepleier.


Kvinnehelse


- Det å få ta imot barn og jobbe med gravide, har vært en drøm siden jeg som barn så katten min føde. Det var fasinerende, og gjorde inntrykk.


- Jeg hadde det veldig bra som sykepleier, men da jeg hadde jobbet som sykepleier i England, kom jeg til et naturlig veiskille; Fortsette som sykepleier eller følge drømmen om å bli jordmor. Jeg har aldri angret.


Videreutdanningen tok hun i Tromsø, med praksis i Sandnessjøen, Orkanger og Trondheim, og ett år som turnusjordmor i Elverum. Deretter fulgte 13 år som jordmor ved fødeavdelingen ved Rikshospitalet.


- Så bestemte jeg meg for å flytte hjem til Sandnessjøen. Jeg ville nærmere familie, men jeg ville også jobbe litt mer variert. Det er en av fordelene ved å jobbe ved et mindre sykehus. I en liten del av jordmorstillingen er jeg utleid til nabokommunene Dønna og Lurøy for å følge opp gravide. Jeg har svangerskapskontroller, og møter kvinnene igjen i fødsel, barsel eller kanskje på gynekologisk avdeling. Det er et allsidig yrke og dekker kvinnehelse i mange varianter, der de er i ulike faser av livet.

Jeg gikk veien videre som jordmor, som også er en etterspurt yrkesgruppe. Jordmødre kan jobbe på helsestasjon eller sykehus. Vi kan gi prevensjonsveiledning, ammeveiledning, være på hjemmebesøk etter fødsel, i tillegg til fødsel og svangerskapskontroller. Mange ulike arbeidsoppgaver gjør arbeidsdagene varierte. Det liker jeg.

Jordmoryrket


- I jobben som jordmor får jeg brukt kompetansen jeg har tilegnet meg både som sykepleier og jordmor. Jeg får jobbet med og praktisert begge yrkesgruppene samtidig. Mens en sykepleier på sengepost har mye å gjøre med mange pasienter, har en jordmor mer en-til-en kontakt når hun jobber med fødsel.


- Jeg har stor respekt for at vi får lov til å komme så nært innpå andre mennesker, og se nybakte foreldre vokse i foreldrerollen. God kommunikasjon er kjempeviktig. Når jeg jobber med fødende, så jobber jeg stort sett med friske kvinner. Det er naturlig å føde, og jeg er opptatt av å fremme det naturlige ved det. Samtidig skal jeg gjenkjenne det som er unormalt og vite hva som må gjøres da. Akutte situasjoner kan oppstå og krever da at jeg handler, samarbeider godt med kvinnen og kollegaene mine.- Å jobbe som sykepleier og jordmor betyr at man ofte må jobbe skift. Det er ingen selvfølge at man har fri på helligdager. Men, det er en kjempebra jobb som gir uendelige muligheter. Jeg ville ikke valgt noen annen yrkesretning.


Denne saken er skrevet av Helgelandssykehuset i samarbeid med Sykepleier i Nord.