Omsorg og kompetanse


Tekst og foto: Anette Fredriksen


— Sykepleieryrket er et omsorgs- og kompetansefag, og denne kompetansen er i stadig utvikling.


Det sier Andreas Kjærstad, konstituert avdelingsleder ved medisinsk dagenhet og poliklinikker på Helgelandssykehuset.


Kompetansebedrift


— Etter videregående skole var jeg veldig usikker på hva jeg skulle bli, så jeg begynte å jobbe ved Valnesfjord helsesportsenter. Det var en god erfaring, og gjorde at jeg bestemte meg for å bli enten fysioterapeut eller sykepleier. Da jeg undersøkte de ulike yrkesretningene, så jeg at sykepleierutdanningen har et mangfold av muligheter og valg for etterutdanning. Derfor valgte jeg det, og tok utdanningen min ved Nord universitet, Campus Helgeland. Deretter jobbet han en periode i hjemmebaserte tjenester i Rana kommune, en periode ved sykehuset Telemark, og som bedriftssykepleier i Leonhard Nilsen & Sønner. I forbindelse med jobben tok han videreutdanning innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). I 2016 fikk han tilbud om å bli assisterende avdelingsleder for medisinsk dagenhet og poliklinikker, og er nå konstituert leder.

Å jobbe som leder har gitt ham mange nye oppgaver. — Det var litt skremmende å gå inn i en slik rolle, men jeg føler meg privilegert som får jobbe med så mange kompetente kollegaer, sier Kjærstad.

Utvikling og endring


- Omsorg er en viktig del av yrket vårt, men det er først og fremst et kompetanseyrke.

— Sykepleieryrket har mange utdanningsretninger. Man kan ta videreutdanning innen brede og smale felt, og man kan bli spesialsykepleier innen ulike fagområder. Det er et hav av valgmuligheter. En av de mange fordelene ved yrket mitt er nettopp bredden. Vi dekker mange fagfelt, spesielt på et lokalsykehus. Her skal man kunne håndtere mange forskjellige ting. Man blir på en måte en tusenkunstner innen kompetanse. Som sykepleier får man seg jobb. Det er en ettertraktet yrkesgruppe, sier han. Sykepleieryrket er i rask omstilling. Dette gjorde seg raskt gjeldende under koronapandemien, hvor man brukte de ulike mulighetene rundt elektronisk utøvelse av yrket, for eksempel i form av videokonsultasjoner.

— Det var en ønsket strategi, men den kom raskere enn planlagt. Omsorg er en viktig del av yrket vårt, men det er først og fremst et kompetanseyrke, som krever evne til utvikling og endring.


Gir mestringsfølelse


— Som avdelingsleder kan hverdagen være hektisk og utfordrende, da dagenheten er sammensatt av flere områder, men den er først og fremst veldig givende. Som leder er ingen dager like. Her skjer det stadig noe nytt. Både planlagte og uforutsette hendelser. Vi har et veldig godt samarbeid i det tverrfaglige miljøet, noe som sikrer pasientene våre god utredning og behandling. Det beste med jobben er den gode mestringsfølelsen man sitter igjen med etter endt arbeidsdag, og at man lykkes med de prosjektene som kommer pasientene til gode.


Denne saken er skrevet av Helgelandssykehuset i samarbeid med Sykepleier i Nord.