Tverrfaglig samarbeid gir trygghetTekst og foto: Anette Fredriksen


- Sykepleierne er veldig viktige for oss, og vi er helt avhengige av dem for å kunne gjøre jobben vår, til det beste for pasienten.


Det sier fysioterapeut Marthe Neshagen. Hun har jobbet ved Helgelandssykehuset i 14 år, med inneliggende pasienter på kirurgisk-, medisinsk- og intensiv avdeling.


— Jeg hjelper pasientene mine å gjenvinne funksjonen etter sykdom og skade. For at jeg skal klare å gjøre jobben, er jeg helt avhengig av et godt samarbeid med sykepleierne som kjenner pasientene godt. Det er i tillegg veldig artig for oss å jobbe i et tverrfaglig samarbeid. Det er lærerikt. Sykepleierne har full kontroll på pasienten, og det gir en trygghet for meg som behandler, sier Neshagen.


Viktig kunnskap og trygghet i behandlingen


Sykepleierne avtaler med pasienten om det passer med opptrening, og om de trenger smertelindring før økten starter. — Vi har også tverrfaglige møter. Det betyr at vi deltar på previsitt, sammen med sykepleierne og ortoped på kirurgisk- og medisinsk avdeling.


Neshagen snakker alltid med sykepleierne før hun går inn til pasientene og begynner behandlingen.

— Sykepleierne har viktig kunnskap, og på denne måten kan vi tilby pasienten en helhetlig behandling. Vi har også ofte med oss sykepleierne under selve behandlingen. Denne samhandlingen gir pasientene en ekstra trygghet, og sikrer at de får de samme beskjedene. De får en ekstra trygghet og tydelighet i behandlingen.


Samarbeider hele tiden


Fysioterapeutene på sykehuset samarbeider med sykepleierne hver eneste dag. Hele tiden.

Fysioterapeut Marthe Neshagen
Fysioterapeut Marthe Neshagen


— Det er ofte snakk om behandling av alvorlige syke pasienter. Den informasjonen som sykepleierne kan gi oss, er veldig viktig for at vi skal kunne gi pasienten god behandling. Dette gjelder også når pasientene skal utskrives. Da har vi mange gode diskusjoner med sykepleierne, om hvilke funksjoner pasientene har for å kunne klare seg selv i hjemmet sitt. Det anser jeg som en av de viktigste fordelene av å jobbe som fysioterapeut på et sykehus. Vi får dra nytte av all den kompetansen vi har rundt oss. Der er sykepleierne en viktig bidragsyter.

Denne saken er skrevet av Helgelandssykehuset i samarbeid med Sykepleier i Nord.