Imponert over bredden i sykepleieryrket

Smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, har jobbet sammen med sykepleiere i mange år. Han er imponert over bredden i sykepleieryrket.

Se hele videoen her:


Sykepleier i Nord

Universitetsalléen 11, 8026 Bodø

Kontakt oss

Følg oss på Facebook