Kan ikke drifte sykehjem og hjemmetjenester forsvarlig uten sykepleiere

Utfordringene med å rekruttere sykepleiere, kjenner helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius, godt til. I videointervjuet forteller hun om hvordan Hadsel møter disse utfordringene, og at det er spesielt ett tiltak hun gleder seg over at Sykepleier i Nord har fått til.


Helse og omsorgs-sjef i Hadsel kommune Marion Celius
Helse og omsorgs-sjef i Hadsel kommune Marion Celius
"Hadsel kommune har gjort mye og satt i verk flere rekrutteringstiltak, men det er ikke nok. Derfor er dette prosjektet så viktig!"

Hadsel kommune er en av samarbeidspartnerne i Sykepleier i Nord. I prosjektet representerer Marion Celius Hadsel kommune og regionene Vesterålen/Lofoten. Som helse- og omsorgssjef er rekrutteringsutfordringer og sykepleiermangel noe Marion har god kjennskap til:


"Sykepleierne er en bærebjelke i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunene kan ikke drifte tjenestene i sykehjem og hjemmetjenester forsvarlig uten denne yrkesgruppen."


I Hadsel har Marion og resten av feltet den senere tiden hatt fokus på tiltak for å skaffe nok personell til de kommunale helsetjenestene. Nå deltar de også i flere prosjekter gjennom Sykepleier i Nord:


"Her må man ha flere tanker i hodet samtidig, og derfor har prosjektet ulike delprosjekt som tar for seg alt fra omdømme til hvordan øke rekrutteringen av kvalifiserte søkere til utdanningen, hvordan få flere studenter gjennom utdanningen, nye praksismodeller og hvordan beholde de sykepleierne vi allerede har."
"Jeg ser frem til det videre samarbeidet, både i delprosjektet om ny praksismodell som Hadsel kommune deltar i, og gjennom prosjektgruppen i det overordnede «Sykepleier i Nord»- prosjektet. Dette er viktig arbeid for å kunne møte fremtiden!" avslutter Celius.


"Dette er viktig arbeid for å kunne møte fremtiden!" sier Marion Celius
"Dette er viktig arbeid for å kunne møte fremtiden!" sier Marion Celius

Om Sykepleier i Nord:

Sykepleier i Nord er et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet og praksisfeltet, som skal jobbe for å rekruttere, utdanne og beholde flere sykepleiere i helsetjenestene i Nordland og nordre Trøndelag. Prosjektperioden er fra 2020 til utgangen av 2024.


www.sykepleierinord.no