Kul sykepleier bestemte yrkesveien for Mathias


Mannlige sykepleiere er moderne menn, mener Mathias Aakre.

Da Mathias Aakre (29) var i praksis, var det en mannlig anestesisykepleier som gjorde inntrykk. Mathias syntes han var kul. Det var sånn det startet.


Tekst og foto: Ida Kristin Dølmo

Mannlige sykepleiere er moderne menn, sier Mathias.


- Vi må gå vekk fra stereotypien om at sykepleiere er damer, sier anestesisykepleier Mathias Aakre (29) fra Bodø, mens han vasker hendene i en stor vask utenfor operasjonsstuen.


- Det handler mye om å bryte med tradisjonelle oppfatninger om hva menn skal være og gjøre. Likestilling går begge veier, og samtidig tror jeg at mannlige pasienter noen ganger setter pris på å møte mannlige sykepleiere, mener Mathias.


Gråt på jobb

Den grønne sykepleieruniformen er på, og han går med raske skritt inn på operasjonsstuen. Det skal nå gjøres akutt keisersnitt på operasjonsstuen.


- Det å få være med på en så intim fase i livet er veldig spesielt, sier Mathias..

Første gangen han var med, gråt han.


- Moren hadde voldsom fødselsangst og gruet seg veldig. Da hun endelig fikk treffe barnet, felte jeg noen tårer. Det var et fint øyeblikk, forteller 29-åringen.

En sykepleier har uante muligheter, mener Mathias

Kul sykepleier

I 2013 var gikk han ut fra Nord universitet med en bachelor i sykepleie.


Da hadde han lagt bak seg to måneder i praksis i akuttpsykiatrien i Bodø, fire måneder i kommunehelsetjenesten i Saltdal og fire måneder i spesialisthelsetjenesten i Vesterålen.


Etter endt utdanning, flyttet han til hovedstaden for å få litt mer erfaring.

I et drøyt år jobbet Mathias ved lungeavdelingen på Rikshospitalet før han vendte nesen nordover igjen. I to år jobbet han som sykepleier ved sengeposten på kirurgisk avdeling, samt tre år i akuttmottaket før han søkte videre utdanning.


- Jeg ønsket å komme i dybden av faget og få en dypere forståelse, forklarer Mathias.


Det var under praksisperioden i Vesterålen at Mathias bestemte seg for veien videre.


- Under en operasjon fikk jeg øye på en type jeg synes var kul. Han var alltid rolig og god i møte med pasienten, samtidig som han var veldig faglig sterk og en god lagspiller med de andre på operasjonsstuen.


I tillegg hadde han en «stil» som jeg synes var kul, og det var også med på å forme måten jeg så på ham. Sånn hadde jeg også lyst til å være, sier Mathias og tilføyer:

- Det er litt barnslig, men det var sånn det startet, ler han.


Reddende engler

Som anestesisykepleier kan man være den som er avgjørende for om en pasient klarer seg eller ikke.


- Som sykepleier har jeg jobbet nattevakt alene på sengeposten, hvor en av pasientene fikk hjertestans. Når man da er nødt til å tilkalle forsterkninger og de endelig kommer, da får man en følelse av at man blir reddet.


- Det er magisk. Som anestesisykepleier er man en ressurs for andre i stressende situasjoner. Det hadde jeg lyst til å hjelpe til med.


Han trekker også frem variasjonen i arbeidsoppgaver som spennende.

- Man får være med på de akutte hendelsene når traumealarmen går, og den planlagte hverdagen på operasjonsstuene.


Uante muligheter

Mens det å være sykepleier er et kvinnedominert yrke, er det relativt mange menn i anestesien.


- Det er noe med yrket som appellerer til menn. Menn kan være mer glad i de akutte situasjonene, hvor du løper ut på et oppdrag og ikke vet hva som møter deg, samtidig som man håndterer en del teknisk utstyr.


- Det gir en god mix og en variert hverdag, mener han.

Mathias påpeker at som sykepleier har man nærmest uendelige muligheter innenfor spesialisering og nevner blant annet teknisk utstyr, redningsmannskap, intensivsykepleier, operasjonssykepleier, Forsvaret, ambulansefly og offshore.


- Hvis man bare er klar over mulighetene man har, er det kanskje enklere å starte på en sykepleierutdanning. Jeg, som mann, stortrives som anestesisykepleier, og når man jobber med mennesker er ingen dager like. Det er noe som passer meg som person veldig godt! avslutter Mahias.