Sykepleieren som ble kommunalsjef


Kommunalsjef for helse og velferd i Levanger: Kristin Bratseth

Etter nesten femten år som sykepleier fikk Kristin Bratseth (58) lyst til å ta noen steg opp på karrierestigen.


Tekst Svein-Arnt Eriksen. Foto: Bjørnar Olav Leknes - Jeg trivdes veldig godt som sykepleier, men fikk behov for å gjøre noe annet, sier Kristin, som i dag er kommunalsjef for helse og velferd i Levanger. Kristin er et godt eksempel på hvilke karrieremuligheter du har som sykepleier. Da hun ble sykepleier 24 år gammel, hadde hun også rukket å ta et grunnfag i psykologi. Hun har gått gradene innenfor helse og velferdsetaten i Trøndelag og også vært innom akademia, før hun altså nå leder et tjenesteområde, som ironisk nok, sliter med å skaffe nok sykepleiere. Mer om det siden. Kristin husker tiden som sykepleier med stor glede - Til tider også krevende, men når man lykkes i møter med mennesker får en godt betalt i form av mestringsfølelse. Man blir rett og slett glad! - Sliten og lei iblant? - Vis meg den jobben du aldri blir lei av. Ja, det var noen nedturer og der jeg følte at jeg ikke lyktes så godt som jeg ønsket. Noen pasienter og pårørende kunne være misfornøyd, men summen av de femten årene er veldig positiv, sier Kristin. Kristin har jobbet og vekselvis tatt videreutdanning i årevis Da tiden var inne grep Kristin muligheten- og det har hun fortsatt med. Kristins vei kan kanskje inspirere andre sykepleiere til å gå videre innenfor helseledelse, ta en videreutdanning, eller gripe noen av de andre mulighetene en sykepleierutdanning gir innenfor helse og velferd. Oppsummert ser det slik ut: År 2000: Kristin fikk jobb som rådgiver i helse Nord Trøndelag. I årene som fulgte vekslet hun mellom ulike lederjobber og videreutdanninger i - kvalitetsledelse - kvalitetssikring, - helse- og sosialinformatikk og til slutt en master i kunnskapsledelse. Hun har tidligere vært virksomhetsleder for helse og velferd og kommunalsjef i Verdal. I fire år var hun dekan ved helsefag på tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag. Før dagens stilling i Levanger var hun også en periode kommunalsjef for helse- og velferdssentra i Trondheim kommune. Nå er utfordringa å rekruttere sykepleiere Hvem skulle være bedre i stand til å rekruttere sykepleiere til Levanger enn nettopp Kristin? Hun er en leder med massevis av erfaring fra den praktiske yrkeshverdagen. Hun har lang og variert ledererfaring og har jobbet med utdanning av sykepleiere. Likevel butter det også i Levanger. Kommunen har til enhver tid mellom 25 og 30 ubesatte stillinger. Så da er gode råd dyre.

Kristin og sykepleiere ved Breidablikktunet

Dette er tiltakene Levanger satser på: - Introduksjonsprogram

Skal forbedre måten nyansatte mottas og ivaretas - Sykepleiertrainee

Slik at sykepleiere skal få et helhetlig inntrykk av kommunen og se mulighetene - Kompetanse og rekrutteringsplan

Talenter får sjansen til utdanning og permisjoner I tillegg ser Kristin med interesse til Kristiansund som organiserer ambulante team. - I stedet for at en sykepleier jobber ved en omsorgsbase eller i hjemmetjenesten, jobber de på tvers av enheter i tverrfaglige team, forklarer Kristin.

- Sykepleiermangel er også et nasjonalt ansvar


- Kommunene kan ikke løse dette alene. Mange kommuner har anstrengt økonomi, og det er nedskjæringer også innen helse og velferd. Da vil en også kunne oppleve en viss kompetanseflukt.


- Nasjonale myndigheter må sterkere på banen. Kommunene opplever å få flere og større oppgaver og ansvar, uten at de økonomiske belastningene kompenseres i tilstrekkelig grad. - For å rekruttere og beholde sykepleiere og annen nødvendig helsekompetanse, er det nødvendig å ha stabilitet i tjenester og bemanning. Det må også til et bedre samarbeid til om økonomi og tiltak. For sykepleiere trenger vi mer av, og får de først smaken på yrket må vi bli bedre til å beholde de, avslutter Kristin Bratseth.