Folk om sykepleiere

Sykepleie er en viktig del av samfunnets infrastruktur. Sykepleieren blir på ett eller annet tidspunkt en viktig støttespiller i livet for de aller fleste av oss. I artikkelserien "Folk om sykepleiere" ønsker vi å få frem gode historier om hva sykepleieren betyr for deg og meg, eller noen du er glad i. Her vil du også møte nøkkelpersoner i helsevesenet, sykepleiestudenter, forskere, politikere og ande som er levende opptatt av rekruttering av sykepleiere. 

Samling.png